tonnaer.punt.nl
Aanvraag residentie in Italië
Aangezien de informatie op de site van de Nederlandse Ambassade verouderd is, en ook die op de diverse sites van de deelgemeentes (Municipi) in Rome vaak tegenstrijdig, incompleet of verouders is, heb ik deze week een corrispondentie per email gevoerd met een dame van de Anagrafe Centrale te Rome. In het begin kreeg ik een kort (en incompleet) antwoord, ma naar wat doorvragen kwam de informatie boven tafel.
 
Mijn vraag was wat een EU-burger moet doen om de residentie (residenza) in Rome aan te vragen. De volgende informatie heeft dan ook betrekking op Rome. In theorie zou het in heel Italië zo moeten zijn, maar in de praktijk is het nog maar de vraag of zelfs in heel Rome op dezelfde manier gewerkt wordt. Helemaal omdat de nieuwe regels pas op 11 april zijn ingegaan. De kans is groot dat een flink deel van de ambtenaren er nog niet van op de hoogte is.
 
Hier volgt het antwoord (in het italiaans) en daarna mijn vertaling.
 
"Mi scuso per il ritardo, nel risponderLe, ma dall'11 aprile sono cambiate le modalità e solo  da qualche giorno che sono in vigore.
Il cittadino comunitario deve produrre:   
1     passaporto
2     codice fiscale che si prende presso l'AGENZIA DELLE ENTRATE
3    ISCRIZIONE ALL'INPS (ISTITUTO pREVIDENZA sOCIALE)
4     ISCRIZIONE ALL'INAL (Istituto Assistenza Malattie e Infortuni)  o una Assicurazione privata che copra
        le cure Mediche
5     Una dichiarazione del Datore di Lavoro che dichiari a quanto ammonta il suo reddito  annuo.
 
Con questa documentazione si deve presentare al Municipio di appartenenza,  dove andrà ad abitare e
sarà l'impiegato del Comune che dopo aver perfezionato la pratica di residenza lE RILASCERà IL PERMESSO DI SOGGIORNO.
   Prima per i cittadini UE era molto più semplice.
    Spero di essere stata esaustiva, se ha qualche dubbio può chiamare 060606 telefonicamente e si fa mettere in contatto con il suo Municipio di appartenenza per svolgere la pratica.
Distinti saluti
urp anagrafe"
 
Vertaling:
 
Ik veronschuldig me voor de late reaktie, maar vanaf 11 april zijn de regels veranderd en pas sinds enkele dagen zijn ze ingevoerd.
De EU-burger moet meenemen:
1) paspoort  [moet geldig zijn]
2) Codice fiscale (SOFI-nummer) dat men moet aanvragen bij de Agenzia delle Entrate (belastingdienst)
3) Bewijs van inschrijving INPS
4) Bewijs van inschrijving INAL (ziekenfonds) of van een particuliere ziekenkostenverzekering
5) Een verklaring van de werkgever waarin deze verklaart hoeveel het jaarlijkse inkomen is
6) Het koop- of huurcontract van de woning, of, indien u bij iemand intrekt, een ondertekende verklaring (af te halen op het Municipio) van de hoofdbewoner en een kopie van zijn/haar geldig legitimatiebewijs [dit stond niet in de mail van de gemeente, maar was en is nodig; anders zou iedereen zich in kunnen schrijven op jouw adres]
 
Met deze documenten moet u zich melden bij het Municipio waar u gaat wonen, en de ambtenaar zal, nadat de aanvraag van de residentie verwerkt is, ook uw VERBLIJFSVERGUNNING afgeven. [Er staat niet bij hoelang de hele procedure duurt, maar dat was zo'n 6 maanden voor de residentie vòòr de wetswijziging, en ik neem aan dat dat niet korter is geworden].
 
Eerst was het voor EU-burgers veel eenvoudiger.
Ik hoop dat dit antwoord voldoende is, als u nog twijfels heeft kunt u het nummer 060606 (gemeente Rome) bellen en u laten doorverbinden met uw Municipio."
 
Na nog wat verder doorvragen, is gebleken dat de wet niet met terugwerkende kracht is ingegaan, dus wie voor 11 april de residentie heeft aangevraagd, hoeft niet alsnog alle nieuwe documentatie op te hoesten. En wie eenmaal de residentie heeft gekregen (ook na 11 april) hoeft bij daaropvolgende adreswijzigingen niet opnieuw alle documenten te produceren. Paspoort en koop/huurcontract of verklaring van de hoofdbewoner van het pand en een kopie van diens legitimeringsbewijs zouden voldoende moeten zijn.
 
Hoe verder je in dit land nadenkt over iets, en hoe verder je doorvraagt, des te meer vraagtekens roep je op. Zo was de verblijfsvergunning sinds 1 januari van dit jaar voor EU-burgers afgeschaft. En nu komt hij via een zijdeur weer terug. Alleen hoef je niet meer naar de Questura, maar krijg je hem van de gemeente bij de aanvraag van de residentie.
Ik vraag me af hoe dat moet met de personen die tussen 1 januari en 11 april 2007 de residentie hebben aangevraagd/gekregen. In die korte periode bestond de verblijfsvergunning even niet meer.

Reacties

wil habraken op 30-09-2007 13:45
AAN WELKE VERPLICHTING MOET MEN VOLDOEN ALS JE RESIDENTIE HEBT .
B.V.BELASTINGEN ETC.
WIL
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl